facebook phone 054-837-4646
phone
close

בריכת שחייה עילית / על הקרקע

שם כולל לבריכות שמותקנת על פני הקרקע, אלו לרוב יהיו בריכות בעלות עלויות נמוכות יותר, ללא צורך באישורים, הזמינות שלהם גבוהה ועלויות ההקמה נמוכות בצורה משמעותית. מכיוון שהבריכה מותקנת על פני הקרקע היא אידאלית להתקנה על גגות פנטהאוז, חצרות וגינות שאין גישה לכלי עבודה כגון מחפרון טרקטור וכדומה, וזמן הקמה קצר יותר באופן משמעותי.