facebook phone 054-837-4646
phone
close

בריכת פיברגלס

הפתרון הנפוץ ביותר של בריכות שחייה וזאת בשל העובדה שהמחיר נמוך ביחס למתחרה העיקרית - בריכת הבטון. יחד עם יתרון המחיר לבריכת פיברגלס יש צורך בהתקנה מקצועית ביותר שכוללת איזון ברמה גבוהה ביותר, חוסר מקצועיות ואיזון יביאו לעיוותים בבריכה שיצוצו עם הזמן. חשוב לוודא כי רמת האיכות של הבריכה גבוהה וכוללת עובי פיברגלס, פרופילי חיזוק ומקצועיות בהתקנה