facebook phone 054-837-4646
phone
close

בריכת בטון

בריכה שעשויה מבטון מוגדרת כבריכה הטובה ביותר ובעלת העמידות הגבוהה ביותר ומכאן שבריכת בטון עדיפה על פני כל סוג של בריכה. יחד עם זאת עלויות ההתקנה וההקמה היא גבוה יותר ולכן לא כל אחד יכול להרשות לעצמו בריכה כזו. זמן ההקמה ארוך, העלות גבוהה אך התוצאה המתקבלת היא האיכותית והאסתטית ביותר שקיימת ולא רק בזכות העובדה שאתם אלו שבוחרים את העיצוב (חיפוי, שיפועים, קיעורים ועוד), הצורה והצבע אלא שאתם יודעים בוודאות כי הבריכה הזו היא אחת ולתמיד.