facebook phone 054-837-4646
phone
close

בריכה עם  סקימר (יונק לכלוך)

סקימר הוא מוביל של מים אל הפילטר. בבריכות עם סקימרים גובה המים נמוך משפת הבריכה, למעשה יש מעין מדרגה בין המפלס החיצוני לפני המים. כיום מעדיפים לבנות בריכות עם תעלות גלישה מסיבות רבות כאשר איכות ניקיון המים והאסתטיות הן הסיבות המובילות, אולם לא בכל מקום ניתן לבנות בריכה עם תעלות גלישה ולכן יש לנו פתרונות מקצועיים המדמים את אפקט תעלות הגלישה.